Појмовник

 • аделфат – давање прилога манастиру чиме се обезбеђује у старости или невољи боравак у њему
 • акатист – похвална песма Богородици или неком светитељу
 • анатема   – проклетство, искључење из цркве
 • анахорст(а) – пустињак;испосник;човек који се повукао од света
 • апсид – део грађевине који се састоји од полукружног зида над којим је свод   у облику четвртине лопте
 • аркада  –  низ лукова који повезује редове стубова или стубаца
 • аркосолиј(ум) – гроб са сводом обично уграђен у зиду
 • арханђел – ред анђела
 • архиволта  –  чеона површина лука, често украшена
 • архиепископ  – први владика, епископ, предводник других епископа
 • архиепископија  –  област која стоји под духовном управом архиепископа
 • архијереј – у православној цркви други назив за владику (епископа)
 • архимандрит  –  старешина манастира, највиши свештено – монашки чин у православној цркви
 • аскет(а) – испосник, који својевољно мучи тело ради небеске награде
 • бакрорез – графичка техника у којој се користи бакрена плоча
 • барок – епоха у историји у којој се користи бакрена плоча
 • бифора  –  дводелни прозор
 • ведута  – изглед, слика града или предела
 • владарски орнат – свечана двора владара
 • Влашка –  некадашња држава на тлу Румуније између карпата и Дунава
 • даскал – учитељ
 • двери  –  двокрилна врата на иконостасу кроз која може да пролази при богослуженју само свештеник
 • дензи  –  ”моленије” представа како се Богородица, св. Јован Претеча и апостоли молитвено обраћају Христу у средини
 • деспот, деспотица – владарска титула нижа од краља
 • диптих – две слике међусобно повезане
 • доксат – отворен или затворен истурени део на спрату
 • ђакон – почетни свештенички чин у православној цркви (не може сам обављати богослужење)
 • ђаконикон –  удубљење у зиду или засебни простор с јужне стране где се чувају богослужбени предмети
 • епархија  –  област која стоји под управом једног епископа или архиепископа
 • епископ  – владика
 • житије –  животопис, описан живот светаца
 • жупан – једно племићко звање
 • живописати – сликати, обично на зиду
 • застава – орнаментални украс у рукописној књизи обичног правоугаоног облика
 • игуман – старешина манастира
 • идиоритмија – особеножиће у манастиру у коме је допуштено да сваки калуђер има своју личну имовину, и сам се о себи стара
 • икона – света слика са представом Христа, Богородице и светитеља или догађаја из Старог и Новог завета
 • иконостас – камена или дрвена преграда између олтара и осталог дела цркве, украшена,к по утврђеном реду иконама
 • илуминирани рукописи – књиге украшене иницијалима, заставама или фигуралним представама
 • интарзија –  уметничко украшавање предмета од дрвета уметањем парчића седефа или слонове кости
 • ислам  – вера у Алаха као јединог бога и у нјуеговог посланика Мухамеда
 • испосница – место где живе испосници – анахорете
 • иницијал – украшено слово у рукописној књизи
 • инкарнат – откривени делови тела – глава, руке и сл.
 • јеванђелист – ученици Христови (Матеј, Марко, Лука и Јован) који су описали његов боравак на земљи
 • јеванђеље – света књига са описом живота и страдања Исуса Христа
 • јеромонах – у православној цркви калуђер који може вршити свештене радње
 • калиграф – краснописац, вештак у лепом писању
 • калота – плитко кубе, кружно засведена таваница
 • камеја – резан племенити камен са испупченом фигуром
 • канелура – уздужни плитки усек, обично полукружни, на стубу или ступцу
 • капител – најгорњи проширени део стуба, обично лепо украшен
 • католикон – главна црква
 • келија – просторија у којој живи монах
 • киворијум  – камени балдахин у олтару ношен са четири стуба
 • киновија  – општежиће, манастирска заједница у којој калуђери живе као чланови заједничког домаћинства
 • колонета  –  стубић, претежно украсне намене
 • конак – манастирко здање за становање
 • конзола  – испуст на зиду који носи неки лук или фигуру
 • крипта –  подземна засведена просторија испод цркве или једног њеног дела
 • ктитор – оснивач манастира, његов заштитник и велики дародавац, код православних Словена и у средњовековној Византији
 • кубе – купола
 • крстасти свод  – свод образован укрштањем два полуобличаста свода под правим углом
 • квадер – камен правилно исечен
 • купола – свод изведен у облику полулопте
 • лавра – већи православни манастир првобитно: ћелија анахорета
 • лаик – световњак, световно лице
 • левантински –  настао у земљама Леванта – подручја у источном делу Средоземног мора
 • литија – поворка свештеника и верника који носе иконе и црквене барјаке
 • литургија  –  богослужење, служба божија
 • монах – ”онај који живи сам”, усамљеник, калуђер
 • минијатура – сликани украс у рукописној књизи
 • наос – главни део храма, у коме стоје верници
 • нартекс – или припрата, део цркве код улаза одвојен од наоса
 • ниша – удубљење у зиду, обично служи да се у њу стави кип
 • олтарски простор, олтар – најсветији део храма где се врши главни део богослужења, одвојен иконостасом од наоса
 • општежиће – киновија, манастирска заједница у којој калуђери живе као чланови заједничког домаћинтва
 • орнамент – украс, шара
 • особеножиће – идиоритмија, манастир у коме је допуштено да сваки калуђер има своју личну имовину
 • пандантифи – сферни троуглови озидани у угловима квадратног простора да би се добио прелаз у кружну основу
 • параклис  – мања црква придодата уз главну цркву
 • парапет, парапетна плоча – камене плоче, обично украшене, које су ниска преграда између ограда два стуба
 • патријарх – титула и достојанство врховних поглавара појединих православних цркава
 • патријаршија – област којом управља патријарх; двор у коме обитава патријарх
 • патрон – светац коме је посвећена црква, заштитник породице
 • певница – простор у цркви у коме појци певају црквене песме
 • пергамент – прерађена и углачана животињска кожа, употребљава се за писање
 • пиластер – плитак четвртаст стубац који излази из површине зида
 • пирг – кула саграђена уз манастир за одбрану
 • плаштаница – платно са представом Полагања Христа у гроб које се користи на Богослужењу
 • повеља – документ којим се потврђује поклон или нека привилегија
 • портал – главна камена врата, богато украшена скулптурама, нарочито на црквама
 • порта – манастирско двориште
 • приложник – дародавац
 • припрата – в. нартекс
 • проигуман – заменик игумана
 • проскомидија – простор са северне стране олтара у коме се припремају часни дарови (хлеб и вино) за причешће
 • протезис –  в. проскомидија
 • панагија – мале представе Богородице и Христа израђене од чврстог материјала коју епископ носи на прсима
 • параболе – поучне приче које је, по сведочењу јеванђелиста, изговорио Исус Христос
 • рељеф – испуњени лик израђен на равној површини
 • розета – украшени прозор кружног облика
 • Свети Синод – управна власт у православној цркви, извршилац одлука архијерејског сабора
 • севастократор – чин у племићкој хијерархији
 • скит – манастир који је подређен већем монашком средишту
 • ставротека – украшена плоча или кутија са делом часног крста на коме је Христос разапет
 • тамбур – део куполе облика ваљка, или многоугла на коме лежи калота
 • теологија – учење о богу
 • травеј – посебан простор у храму који није одељен зидовима
 • типик – у православној цркви: црквени устав, књига која одређује како треба вршити богослужење; правилник о животу монаха у манастирима
 • триконхосни – тролисни
 • триптих – три повезане слике, код које се две крилне слике могу преклопити преко треће која је у средини
 • трифора – прозор раздељен са два усправна стубића на три дела, троделни обично украшен прозор
 • фијала – мање здање у манастиру у коме се обавља освећење свећене водице
 • флорални – цветни
 • фреска – зидна слика израђена бојама на свежем малтеру
 • Халкидики – полуострво са три крака у северној Грчкој
 • хаџија, хаџи – православни хришћанин који је путовао у Јерусалим о великом посту и Ускрсу да се поклони гробу Христову
 • хералдички знаци – грбови
 • хрисовуља  – повеља са златним печатом
 • цветни триод – црквена књига са службама после Ускрса
 • црквене сасуди – предмети неопходни за богослужење – крст, путир, патена и сл.
 • часна трпеза – сто у олтару, обично од камена, који симболизује Божији престо, Христов гроб и сто Тајне вечере
 • шестоднев – црквена књига посвећена стварању света