Скит Лаку

    Скит Лаку лежи на североисточној страни Атоса, између Каракала и Велике Лавре, у ували по којој и носи назив (Лаккоу – Увала).

Некада је овај скит припадао Амалфићанском манастиру да би по гашењу овог манастира, прешао у надлежност прота. Он га у XIV веку уступа неком српском монаху, који није успео да одржи скит и он се поново гаси. Скит се уступа Ватопеду па Светом Павлу у чијем је поседу и данас. Највећи допринос развоју скита дали су Румуни који подижу цркву и посвећују је светом Димитрију. Скит има преко 20, углавном запуштених станишта у којима живи неколико монаха.

 

ФОТОГРАФИЈЕ СКИТА: