Услови коришћења

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА ПОРТАЛА ВОДИЧ КРОЗ СВЕТУ ГОРУ

Услуге или Информације које Вам пружа интернет презентација Света Гора су у складу са следећим условима коришћења.

Интернет презентација Света Гора задржава право да ажурира у било које време обавештења и садржаје који се налазе на веб презентацији.

Најновија верзија услова коришћења може се погледати тако што ћете кликнути на везу “Услови коришћења” која се налази на дну интернет презентације.

ОПИС УСЛУГА ИЛИ ИНФОРМАЦИЈА:

Интернет презентација Вам пружа приступ разним изворима, укључујући слике, текстове, мапе, бројеве телефона, аудио – визуелне материјале заједничким именом названи “Услуге или Информације” .Услуге, укључујући било које ажурирање, проширење, нове карактеристике, и/или додавање нових интернет својстава, потпада под “Услове коришћења”.

ОГРАНИЧЕЊЕ ЛИЧНОГ И НЕКОМЕРЦИЈАЛНОГ КОРИШЋЕЊА:

Уколико није другачије назначено, Услуге или Информације служе за Ваше лично и некомерцијално коришћење. Ви не смете модификовати, копирати, дистрибуирати, емитовати, излагати, објављивати, давати лиценцу, креирати изведене производе, преносити, или продати било коју Услугу или Информацију добијену из Услуга.

ОБАВЕШТЕЊЕ СПЕЦИФИЧНО ЗА ДОКУМЕНТА РАСПОЛОЖИВА НА ОВОЈ ИНТЕРНЕТ ЛОКАЦИЈИ:

Дозвола за коришћење Докумената (као што је  бланко документ, новински чланци, одломци из књига, листе података и пријатељска питања) из Услуге или Информација се дају, под условом да:

  1. се обавештење о ауторском праву појављује на свим копијама
  2. коришћење таквих Докумената из Услуга или Информација је само ради информација и само за некомерцијалну и личну употребу и да они неће бити копирани или послати на било коју рачунарску мрежу или емитовање преко било којих медија
  3. да ни на једом Документу нису извршене никакве модификације.

Акредитоване  образовне  институције могу преузимати и репродуковати Документа ради дистрибуирања у учионици. Дистрибуција изван учионице захтева изричиту писану дозволу. Коришћење у било које друге сврхе је изричито забрањено законом, и може имати за резултат строге граћанско-правне и кривичне санкције. Прекршиоци ће бити гоњени до највише дозвољене мере.

Елементи  интернет локације Света Гора заштићени су законима о трговинском облику, трговинском знаку, нелојалној конкуренцији и другима законима и не могу се копирати нити имитирати у целости или делимично. Ни један лого, графички знак, звук или слика са интернет локације www.svetagora.info  не може се копирати или преносити даље уколико власници исте интернет локације  то изричито не дозволе.

ВЛАСНИЦИ ИНТЕРНЕТ ЛОКАЦИЈЕ www.svetagora.info  НЕ ДАЈУ НИКАКВЕ ИЗЈАВЕ О ПОДЕСНОСТИ ИНФОРМАЦИЈА САДРЖАНИХ У ДОКУМЕНТИМА И ОДГОВАРАЈУЋИМ ГРАФИЧКИМ ПРИКАЗИМА ОБЈАВЉЕНИМ КАО ДЕО УСЛУГА ЗА БИЛО КОЈУ НАМЕНУ. СВА ТАКВА ДОКУМЕНТА И ОДГОВАРАЈУЋИ ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ДАЈУ СЕ „ОНАКВИ КАКВИ СУ“ БЕЗ БИЛО КОЈЕ ВРСТЕ ГАРАНЦИЈЕ. ВЛАСНИЦИ САЈТА ОВИМ НЕГИРАЈУ БИЛО КАКВЕ ГАРАНЦИЈЕ И УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ ОВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, УКЉУЧУЈУЋИ СВЕ ГАРАНЦИЈЕ И УСЛОВЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА МОГУЋНОСТ ПРОДАЈЕ, БИЛО ДА СУ ИЗРИЧИТИ, НАГОВЕШТЕНИ ИЛИ ОБАВЕЗНИ, НА ПОДЕСНОСТ ЗА ОДРЕЂЕНУ НАМЕНУ, ПРАВО ВЛАСНИШТВА И НЕКРШЕЊЕ. ВЛАСНИЦИ ОВЕ ИНТЕРНЕТ ЛОКАЦИЈЕ НЕЋЕ БИТИ ОДГОВОРНИ ЗА БИЛО КАКВУ СПЕЦИЈАЛНУ, ИНДИРЕКТНУ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНУ ШТЕТУ ИЛИ БИЛО КАКВУ ШТЕТУ КОЈА ПРОИСТИЧЕ ИЗ ГУБИТКА КОРИШЋЕЊА, ПОДАТАКА ИЛИ ПРОФИТА, БИЛО У ПОСТУПКУ ПО ОСНОВУ УГОВОРА, ЗБОГ НЕХАТА ИЛИ НЕКОГ ДРУГОГ НЕПАЖЉИВОГ ПОСТУПАЊА, КОЈИ ПРОИСТЕКНЕ ИЗ ИЛИ У ВЕЗИ СА КОРИШЋЕЊЕМ ИЛИ РАДОМ СА ИНФОРМАЦИЈАМА РАСПОЛОЖИВИМ ИЗ УСЛУГА.

ДОКУМЕНТА И ОДГОВАРАЈУЋИ ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ОБЈАВЉЕНИ У УСЛУГАМА ИЛИ ИНФОРМАЦИЈАМА МОГУ САДРЖАТИ ТЕХНИЧКЕ НЕИСПРАВНОСТИ ИЛИ ТИПОГРАФСКЕ ГРЕШКЕ.

ИНФОРМАЦИЈАМА СЕ ПЕРИОДИЧНО ДОДАЈУ ИЗМЕНЕ. ВЛАСНИЦИ ИНТЕРНЕТ ЛОКАЦИЈЕ www.svetagora.info  МОГУ У БИЛО КОЈЕ ВРЕМЕ ВРШИТИ ПОБОЉШАЊА И/ИЛИ ИЗМЕНЕ НА ОПИСАНИМ УСЛУГАМА ИЛИ ИНФОРМАЦИЈАМА У ОВОМ ДОКУМЕНТУ.

НЕМА НЕЗАКОНИТОГ ИЛИ ЗАБРАЊЕНОГ КОРИШЋЕЊА.

Услов за ваше коришћење Услуга или инсформација, је да ви не користите Услуге или информације ни у какву сврху која није законита или која је забрањена овим одредбама, условима и обавештењима. Ви не смете користити Услуге или информације ни на који начин који би могао оштетити, онемогућити, преоптеретити или угрозити било који рачунар који је у поседу интернет локације www.svetagora.info.

Не смете покушавати да добијете неовлашћени приступ било којим Услугама или информацијама,  рачунарским системима или мрежама повезаним на било који сервер интернет локације www.svetagora.info или на било коју Услугу или информацију, путем „HACKinga“ (неовлашћеног приступања), тајног тражења лозинке или на неки други начин. Не смете добити нити покушати да добијете било које материјале или информације путем било којих средстава која с намером нису стављена на располагање преко Услуга или информација.

Услуге могу садржати услуге е-поште, услуге огласне табле, област за разговоре, групе за вести, форуме, заједнице, личне интернет странице, фото албуме, досије кабинете и/или друге поруке или средства за комуникацију која вам омогућавају да комуницирате са другима (појединачно „Услуга комуникације“ и заједно „Услуге комуникације“). Ви сте сагласни да користите Услуге комуникације само да бисте послали поштом, послали и примили поруке и материјал који је адекватан и, када је применљиво, у вези са конкретном Услугом комуникације. Само као пример, а не као ограничење, сагласни сте да када користите Услуге комуникације, нећете:

Користити Услуге комуникације у вези са истраживањима, такмичењима, пирамидалним шемама, ланчаним писмима, непристојном поштом, дуплираним или нетраженим порукама (комерцијалним или другачијим).

Клеветати, злоупотребљавати, злостављати, узнемиравати, претити или на неки други начин кршити законска права (као што су право на приватност и публицитет) других лица.

Објављивати, слати поштом, скидати, дистрибуирати или ширити било какве неодговарајуће, вулгарне, клеветничке, опсцене, непристојне или незаконите теме, имена, материјале или информације.

Скидати или на неки други начин стављати на располагање, досијее који садрже слике, фотографије, софтвер или друге материјале заштићене законима о интелектуалној својини, укључујући, ради примера, а не као ограничење, ауторска права или жигове (или на основу права на приватност или публицитет) осим уколико поседујете или контролишете права на наведено или сте добили све неопходне сагласности да то урадите.

Користити било које материјале или информације, укључујући слике или фотографије, стављене на располагање кроз Услуге или информације ни на који начин који крши било које ауторско право, жиг, патент, службену тајну, или неко друго својинско право било које стране.

Преузимати датотеке које садрже вирус, Тројанске коње, црве, темпиране бомбе, „cancelbots“, оштећене датотеке, или било који други сличан софтвер или програм који може оштетити рад нечијег рачунара или нечију имовину.

Рекламирати или нудити на продају или за куповину било коју робу или услуге у било које пословне сврхе, осим уколико такве Услуге комуникације конкретно дозвољавају такве поруке.

Преузимати било коју датотеку коју је послао неки други корисник Услуге комуникација за који знате, или би требало да знате, да се не може легално репродуковати, излагати, користити и/или дистрибуирати на такав начин.

Фалсификовати или избрисати било коју информацију о ауторском праву, као што су функција аутора, правна или друга одговарајућа обавештења или ознаке власништва или етикете са подацима о пореклу или извору софтвера или другог материјала који је садржан у датотеци која се преузима.

Ограничавати или спречавати другог корисника да користи и ужива Услуге комуникације.

Кршити било који кодекс понашања или неку другу смерницу која може бити применљива за било коју конкретну Услугу комуникације.

Убирати плодове или на други начин сакупљати информације о другима, укључујући адресе е-поште.

Кршити било које важеће законе или регулативе.
Стварати лажни идентитет у циљу обмане других.

Користити, скидати или на неки други начин копирати или давати (уз плаћање или бесплатно) неком физичком или правном лицу било који директоријум корисника Услуга или друге информације о корисницима или коришћењу или било који део истих.

Власници интернет презентације www.svetagora.info  задржавају право да прекину ваш приступ било којој и свим Услугама комуникације у било које време, без обавештења, из било ког разлога.

Увек користите мере предострожности када дајете било коју информацију о себи која може лично идентификовати вас или вашу децу у било којој Услузи комуникација.

Материјали унети у Услуге комуникација могу подлегати ограничењима у смислу коришћења, репродуковања и/или ширења; Ви сте одговорни за поштовање таквих ограничења уколико преузимате те материјале.